Duyuru Kuralları

Üniversite İçi Duyurulara Dair Kurallar:

Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi tarafından hazırlanan ve üniversite içinde öğretim üyesi, personel ve öğrenci gruplarına iletilmekte olan duyurulara ait dikkate alınması gereken önemli hususlar:

 1. Duyuru taleplerinin Kurumsal İletişim Ofisi’ne İş Takip Sistemi kanalıyla iletilmesi gerekmektedir.
 2. Duyuruların hazırlanması ve redaksiyon süreci için ek zaman ihtiyacı olduğundan taleplerin hafta içi en geç saat 16.00’ya dek iletilmesi önem arz etmektedir. Geç iletilen talepler bir sonraki gün işleme konulabilmektedir.
 3. Öğrenci kulüpleri ve öğrenci faaliyetlerinin duyurulmasına yönelik talepler Öğrenci Dekanlığı’ndan gerekli izinler alındıktan sonra Dekanlık üzerinden Kurumsal İletişim Ofisi ile paylaşılmaktadır. Dekanlık izinleri alınırken ilgili kulüp sorumlularının etkinliğin içeriği, görsel afişi ve benzeri tanıtıcı materyallerle ile Dekanlığa başvuruda bulunması beklenmektedir. İzin süreci işletildikten sonra ilgili talebin olumlu sonuçlanması ile birlikte Kurumsal İletişim Ofisi tarafından okul içi duyurular yapılabilmektedir.
 4. Vefat –Başsağlığı duyurularında ;
  • Talebin İş Takip Sistemi üzerinden iletilmesi gerekmektedir.
  • İş Takip Sistemi’nin kullanılamadığı, acil durumlarda ise yetkili Kurumsal İletişim Ofisi sorumlularına ulaşılarak talep aktarılabilmektedir
  • Vefat eden kişinin Boğaziçi Üniversitesi mensubu olması veya bir Boğaziçi mensubunun (akademisyen, personel, öğrenci) 1. dereceden yakını –akrabası (anne-baba-çocuk-kardeş,eş) olması gerekmektedir. 1.dereceden yakınlık ilişkisi bulunmayan durumlarda duyuru yapılamamaktadır.
  • Duyuru talebinde vefat eden kişinin adı-soyadı, Boğaziçi Üniversitesi ile kurumsal ilişkisi (çalışan veya emekli) vefat tarihi ve cenaze bilgilerinin eksiksiz belirtilmesi önem arz emektedir.
  • Duyurunun hangi duyuru gruplarına (akademisyen, öğrenci, personel) gönderilmesi istendiği belirtilmelidir.
  • Emekli Boğaziçi Üniversitesi mensuplarının vefatı durumunda kurum içine duyuru yapılmaktadır. Ancak emekli mensuplarımızın yakınlarının vefat duyuruları yapılamamaktadır. Emeritus öğretim üyeleri bu kurala dahil değildir, kendileri için bu maddenin (c) bendi geçerlidir.
  • Üniversitemizde görev yapmış ancak kurumdan emekli olmadan ayrılmış öğretim üyelerinin vefat duyuruları Kurumsal İletişim Ofisi tarafından değil ilgili akademik birim tarafından yapılır.
 5. Kan İhtiyacı duyurularında:
  • Talebin İş Takip Sistemi üzerinden iletilmesi gerekmektedir.
  • İş Takip Sistemi’nin kullanılamadığı, acil durumlarda ise yetkili Kurumsal İletişim Ofisi sorumlularına ulaşılarak talep aktarılabilmektedir
  • Kan ihtiyacı olan kişinin adı-soyadı, Boğaziçi Üniversitesi ile kurumsal ilişkisi, acil durumda ulaşılacak kişinin adı-soyadı ve telefon numarası duyuru talebinde eksiksiz olarak belirtilmelidir.
  • Duyurunun hangi duyuru gruplarına (akademisyen, öğrenci, personel) gönderilmesi istendiği belirtilmelidir.
  • Kan ihtiyacı duyurusu yapılabilmesi için öğrenci, emekli, personel veya öğretim üyesi gibi sınırlamalar bulunmamaktadır.
 6. Bir süre uygulanmış olan, vefatlar ardından gönderilen Teşekkür mesajı uygulaması kaldırılmıştır.