Salon Kullanım Kuralları

Salonların Kullanımı

  1. Salon rezervasyonları akademik-idari toplantılarda ilgili etkinlik sorumlusu; öğrenci kulüp etkinliklerinde her kulüpten ÖİD’nin onayladığı ve Etkinlik ve Organizasyonlar Ofisi’ne bildirdiği isim tarafından e-posta veya şahsen başvurusu ile yapılabilir.
  2. Faaliyet alanlarında gereken hazırlığın yapılabilmesi için etkinlik formunun faaliyet tarihinden 10 gün önce teslim edilmesi gerekmektedir.
  3. Mesai saatleri dışında gerçekleşen faaliyetlerde görev alan personel için Genel Sekreterlik tarafından belirlenmiş mesai ücretleri uygulanır.
  4. Rezervasyon Formu Onayı:
    1. Öğrenci kulüplerinin rezervasyon formları, dışa açık etkinliklerde Danışman öğretim üyesi onayı ardından Etkinlik ve Organizasyonlar Koordinatörlüğü  tarafından onaylanarak, ÖİD onayına gönderilir. ÖİD onayı ardından etkinlik programa alınır ve ilgili salonlara iletilir.
    2. Akademik ve idari rezervasyon formları, ilgili birim yöneticisi (bölüm başkanı / dekan / müdür ) onayı ardından Etkinlik ve Organizasyonlar Koordinatörlüğü  tarafından onaylanarak, Rektörlük onayına gönderilir. Rektörlük onayı ardından etkinlik programa alınır ve ilgili salonlara iletilir. Tüm rezervasyon işlemlerinin e-posta yoluyla yapılması tercih edilir.